Čo robiť v Bergene (What to do in Bergen)

Blog

V Bergene som strávil nejaký ten piatok, a tak som sa rozhodol spísať pár vecí, ktoré sa tu dajú robiť:

I have spent some time in Bergen and so I decided to write down a few things which you can do there:

1. Mesto (The city)

Prvá vec, ktorú by mal každý návštevník absolvovať, je pozrieť si mesto samotné. Bergen je historicky veľmi významný. Je to bývalé hlavné mesto krajiny, ktoré tvorilo bránu medzi juhom a severom. Z toho dôvodu tu bol aj dôležitý prístav, a dodnes cez mesto prechádza veľa lodí. Centrum mesta nie je veľké a za jedno doobedie sa dá prejsť v podstate celé. Bergen ako taký je však pomerne rozľahlý, rozložený medzi miestne kopce. Dostať sa z jedného konca mesta na druhý preto môže zabrať viac ako hodinu. Tak ako v celom Nórsku, aj v tomto meste sa nachádza niekoľko tunelov. Pohybovať sa tu dá celkom pohodlne mestskou hromadnou dopravou. Ale treba si dávať pozor, všetky zastávky sú tu na znamenie.

The first thing every visitor should see is the city itself. Bergen is historically very important. It is a former capital city which served as a gate between the north and the south. It was a significant harbor as well and even now many ships pass by. The city center is not very big and you can walk through it in one morning. But Bergen itself is quite large and spread among local hills. Thanks to that it can take more than an hour to get from one side of the city to another. As in the whole of Norway, there are some tunnels in this city too. You can travel here quite comfortably by public transport. You only have to be careful – every stop is a request stop.

Lístok na autobus nie je zrovna najlacnejší, jednotná cena je 37 NOK, pričom lístok je prestupný a platí 1,5 hodiny. Pozor, ak si kúpite lístok v automate, automaticky začne platiť od času zakúpenia. Ak si kúpite lístok v autobuse, pár korún si ešte priplatíte a je to jedna z mála vecí, ktorú si nemôžete kúpiť kartou. No a ak cestujete do mesta z letiska, využite hromadnú dopravu. Trvá to síce dlhšie ako expresnými autobusmi, ale ušetríte asi 80 NOK.

The bus ticket isn’t the cheapest, the uniform price is 37 NOK and it lasts for 1,5 hours. Be careful, if you buy the ticket in the machine, it is valid from the time of purchase. If you buy the ticket from the bus driver, you will pay a few crowns more and it is one of the few things that you cannot pay by card. And if you are travelling to the city from the airport, try to use public transport. It takes a bit longer compared to the express busses, but you will save around 80 NOK.

2. Turistika (hiking)

Bergen ponúka skutočne výnimočné podmienky pre milovníkov prírody. V podstate priamo v meste sa nachádzajú hory, ktoré dosahujú výšku do 650m.n.m.. Koncom mája sa každoročne koná túra cez 7 vrcholov, počas ktorej prejdete až 35km. Kto si na takú dlhú túru netrúfa, môže sa na kopce vybrať jednotlivo, alebo si vybrať len niektoré. Dajú sa tak spraviť kratšie 2-3 hodinové túry. Na dva z nich sa dá dokonca dostať aj lanovkou.

Bergen offers truly extraordinary conditions for nature lovers. There are mountains almost directly in the city, reaching almost 650m of altitude. In the end of May, there is an annual 7 mountain hike which is 35km long. Those who don’t dare to try such hike can do the hills individually or pick just some of them. By that they can make shorter, 2-3 hours long hikes. There are also cable cars, which can take you to two of them.

Ďalšia známa túra je Viden, asi 20km dlhá trasa z Ulrikenu na Fløyen. V zime sa dá absolvovať aj na bežkách. Keď už sme pri zime, ak sú dobré podmienky, nad mestom sa nachádza niekoľko bežkárskych stôp, ktoré sú dokonca osvetlené.

Another well-known hike is Viden, an around 20km long trek from Ulriken to Fløyen. You can do it on cross-country skis during the winter. Talking about winter, if there are good conditions, there are several cross-country ski routes, which are even lit.

V meste tak môžete stretnúť ľudí s bežkami cez plece, tí sa len vyvezú lanovkou na Fløyen a môžu si užívať zimne športy v horskej atmosfére. Komu nestačia kopce v tesnej blízkosti mesta, stačí sadnúť na autobus a odviezť sa kúsok ďalej, napríklad pod vrch Gullfjellet.

You can meet people carrying their skis through the town. They just take the cable car to Fløyen where they can enjoy winter sports in a mountain atmosphere. If those hills aren’t enough for somebody, they can just take the bus and go a bit further, for example to the Gullfjellet peak.

3.Stoltzen (a iné športy / and other sports)

Ak je na vás turistika málo dynamická, je tu mnoho ďalších možností na športové vyžitie. Možno najznámejšie miesto na beh v Bergene sú schody zvané Stoltzekleiven. Je to niečo cez 800 schodov na vrchol Sandviksfjellet. Ich história siaha až do 19. storočia a súčasnú podobu im dali v roku 2011 Sherpovia z Nepálu. Každoročne sa tu konajú aj bežecké preteky do vrchu. Rekord je neuveriteľných 7 minút a 54 sekúnd. Okrem Stoltzenu je tu mnoho iných možností, kryté posilňovne, haly, plaváreň a podobne. Miestne skaly poskytujú možnosti aj pre športové lezenie.

If hiking is not dynamic enough for you, there are many other sport opportunities. Maybe the most famous place for running in Bergen is a staircase called Stoltzekleiven. It is more than 800 stairs to the Sandviksfjellet peak. Its history begins in the 19th century and its current form was given by Nepalian Sherpas in 2011. There is also an annual uphill race. The record is unbelievable: 7 minutes and 54 seconds. Besides Stoltzen, there are many different options, such as gyms, halls, swimming pool etc. Local rocks offer possibilities for rock climbing as well.

4. Rybárčenie (Fishing)

V okolí mesta, ba dokonca aj v meste samotnom je mnoho miest na rybárčenie. Na lov v mori nepotrebujete žiadne povolenie, stačí vám udica a trochu tej šikovnosti. A keď to viete, ryby naozaj berú.  Ak si zvolíte miesto trochu ďalej, výlet začína už v aute, kedy prechádzate krásnou krajinou plnou skál a jazier. No a loviť sa dá aj z kajaku…

There are several fishing spots around the city and also in the city. You don’t need any license for sea fishing, you only need a fishing rod and a piece of skill. And if you know how to do it, you can catch a lot of fish. If you choose a place a bit more remote place, the trip already begins in the car, when you are driving through the beautiful country full of rocks and lakes. And you can fish also from the kayak…

5. Výlety do okolia (Trips to the surrounding countryside)

No a ak vám Bergen nestačí, dá sa použiť ako východiskový bod do okolia. Stačí si požičať auto, zapnúť navigáciu, a vydať sa na dobrodružstvo. Natrafíte tu na nespočetné množstvo vodopádov, krásne fjordy, ľadovce, tunely, mosty, jazerá, lesy, hory… Len si dobre naplánujte cestu, jazdí sa tu pomaly a tak vám 400km môže trvať aj celý deň.

If Bergen isn’t enough for you, you can use it as a starting point for trips to its neighborhood. You just need to rent a car, turn on the navigation and launch the adventure. You will hit on tons of waterfalls, beautiful fjords, glaciers, tunnels, bridges, lakes, forests, mountains… But plan your trip carefully, people drive slowly here and 400km can take you a whole day.

6. Na záver len nejaké tipy a triky (Tips and tricks)

Nebojte sa pýtať. Všetci tu vedia dobre anglicky a ochotne vám poradia. Pripravte sa na premenlivé počasie a hlavne na dážď. Nepremokavé veci sú povinnosť.

Don’t be afraid to ask. Everyone speaks English well and will help you gladly. Get ready for the changing weather and mostly for rain. Rainproof clothing is a necessity.

Pár dní sa tu dá prežiť aj lowcostovo, na tuniakoch, zemiakovom šaláte či knäckebrotoch. Nezabudnite si foťák s plnou baterkou a prázdnou pamäťovou kartou, lebo tu stačí otočiť foťák hocikam a kalendárová fotka je zaručená.

You can survive low-cost for a few days, eating tunas, potato salad or knackebrod. Don’t forget your camera with a full battery and an empty memory card, because you can turn your camera almost everywhere with a guarantee of a calendar picture.

error: