Lago di Garda 2019

Blog

Vonku sa zjesenieva a tak som sa rozhodol pripomenúť si teplo a leto. S rodinou sme prišli na formát dovolenky, ktorý sa nám veľmi osvedčil. Rozdelili sme si výlet na aktívnu a oddychovú časť. Minule to bola chorvátsko-slovinská dovolenka, teraz sme si to namierili na Lago di Garda v Taliansku.

It is getting autumny, so I decided to recall the heat and summer. We have come up with a format of holidays which works perfect for our family. We divided the trip into two parts: the active and the resting part. The last time it was Croatia-Slovenia holiday, this time we aimed to Lago di Garda, Italy.

Lago di Garda je najväčšie jazero v Taliansku a nachádza sa neďaleko Verony, na okraji Dolomitov. Je lemované horami a tak je cesta po jeho okraji často schovaná v tuneli. Oblasť v jeho okolí ponúka obrovské možnosti zábavy pre športovcov aj nešportovcov. Na severe jazera je významná lezecká oblasť v okolí mesta Arco, hory sú vyhľadávané aj turistami a cyklistami, no a veľká vodná plocha zasa ponúka zábavu pre vyznávačov vodných športov.

Lago di Garda is the biggest lake in Italy, located close to Verona, at the edge of Dolomites. It is surrounded by mountains, so the road around the lake is hiding into the tunnels oftenly. The area around the lake offeres huge amusement options for both sportsmen and non-sportsmen.  There is a well-known climbing area on the north side of the lake, by the town of Arco, the mountains are sought-after by hikers and cyclists, and the great water field offers fun for water sports lovers.

Pobyt nám spríjemnil apartmán v mestečku Gargnano na západnom pobreží s terasou tak veľkou, že by sa na nej dal hrať futbal. No a výhľady z nej tiež neboli na zahodenie.

What made our stay more pleasant was the apartment in the little town called Gargnano, on the west coast. It has a terrace that big, that you could play football on it. And the view wasn’t bad neither.

Strmé pobrežie ponúka krásne výhľady, ako napríklad tento z Monte Castello. Na tomto mieste boli aj významné bojové pozície počas prvej svetovej vojny.

The steep coast proposes beautiful views, like this one from Monte Castello. This place was also an important position during WW I

Navštívili sme aj mesto Sirmione na juhu jazera, v ktorom je človek prítomný už od 6. tisícročia pred našim letopočtom. Prišli sme na bicykloch, tie sme ale museli nechať pred bránami historického centra, keďže vnútri pre ne nebolo miesto.

We have also visited the Sirmione town at the south of the lake, where the first traces of human presence dates from 6th millennia BC. We came here by bikes, but we had to leave them at the old town’s gates, since there was no room for them inside.

Posledný deň aktívnej časti dovolenky sme strávili v horúcej Verone. Miestna aréna na mňa urobila obrovský dojem, história z neho priam dýchala. Mesto bolo síce preplnené turistami, aj tak sme si však jeho návštevu užili.

We spent the last day of the active part of our holiday in hot city of Verona. Local arena astonished us, it was literally glowing with history. The city was filled with tourists, but we enjoyed the visit anyway.

Od jazera sme sa presunuli na severovýchodné pobrežie Talianska, kde sme sa už naplno venovali oddychu, knižkám, jedlu a dobíjaniu bateriek 😊

After that, we moved to the north-east coast of Italy, where we have fully focused on relaxing, books, food and battery charging 😊

error: