Moje nové zalíbení (My new affection)

Blog

Tento článok píšem hlavne z veľkej potreby podeliť sa o krásne pocity z nových zážitkov z posledných týždňov. Začal som totiž skialpovať.

I write this post mostly because of my great need to share these beautiful feelings from new adventures from the last few weeks. I started ski mountaineering.

Už nejakú dobu som premýšľal o tom, aký úžasný musí byť tento šport, no až na konci minulého roka som si ho prvý krát vyskúšal. Lyžovať viem, kráčať tiež, tak by to asi nemal byť veľký problém, nie? Moja prvá túra bola na Ďumbier a išiel som tam s Peťom Oceľom.

I had been thinking about it for quite some time, how amazing this sport must be, but I haven’t managed to try it until the end of the last year. I can ski, I can walk, so it shouldn’t be a big deal, right? My first tour was to Ďumbier and I went there with Peter Oceľ.

Z obrázku je zrejmé, že počasie nám úplne nevyšlo. Fučalo, bola zima, hmla… No aj tak mi bolo jasné, že tento šport skrátka musím robiť! O pár týždňov neskôr som dal konečne  dokopy vlastnú výbavu a už mi nič nestálo v ceste túlať sa po horách, koľko len budem chcieť. Na Ďumbier som sa ešte dva krát vrátil, ale moje kroky viedli aj do Malej Fatry, či do milovaných Tatier.

You can see on the picture that the weather wasn’t perfect. It was windy, cold, foggy… But anyways it was clear that I simply had to do this sport. A few weeks later I finally managed to gather my own equipment so nothing else stood in my way to explore the mountains as much as I wanted to. I came back to Ďumbier two more times, but my steps lead also to Malá Fatra and the beloved Tatras.

Každá jedna túra je výnimočná. Niektoré vás za skoré vstávanie odmenia východom slnka, niektoré krásnou inverziou, no a niektoré zasa vydretým čajíkom na horskej chate po mrazivej túre. A každá túra je výnimočná aj priateľmi, s ktorými tam si.

Each trek is special. Some of them will reward your early waking up with a beautiful sunrise, others with an astonishing cloud inversion, and some of them will reward your hard work in freezing weather with a hot cup of tea in a mountain cabin. And each trek is special because of friends who you go there with.

Všetky hory majú svoje čaro, ale Vysoké Tatry sú skrátka nezameniteľné.

Every mountain has its own magic, but the High Tatras are just irreplacable.

Čo dodať? Hádam len: Vidíme sa na horách!

What else can I say? Maybe just: See you in the mountains!

error: