Slovakia Ring 2019

Blog

Koncom augusta som dostal príležitosť fotiť pre slovenský automobilový pretekársky tím Brutalfish. Ohlušujúci zvuk motorov, ľudia zapálení pre rýchle autá, to všetko bolo na Slovakia ringu pri Orechovej Potôni. A tu je pár obrázkov z priebehu závodu.

At the end of August, I had the opportunity to shoot for Slovak car racing team Brutalfish. The thundering sound of engines, people in love with fast cars – all of this was there at Slovakia ring near Orechová Potôň. And here are some pictures from the race.

Aj keď bol štart nášho tímu veľmi sľubný, po pár kolách auto dostalo defekt a závod pre nás skončil. Bohužiaľ, aj taký je motošport. V každom prípade to bola skvelá skúsenosť, zažiť preteky z tak bezprostrednej blízkosti a už teraz sa teším na ďalší závod!

Even though the start of our team was very promising, the car got a flat tire after a few rounds which meant the end for us. Sadly, motorsport can be like this as well. Anyways, it was a great experience to live the race from such close distance and I am looking forward to the next race!

error: